Статут – Totem Dance School
 

СТАТУТ


Totem Dance School


TDS
1. TDS – школа сучасного танцю, освітній заклад, що займається розвитком сучасної та класичної хореографії як сценічного та інтелектуального виду мистецтва.
TDS відноситься до однієї з гілок діяльності
Toteм - Відкрита Платформа Творчої Дії
(Totem Open Platform of Creative Action - TOP CA)
і створена готувати якісних фахівців в області сучасного танцю для компанії TDG (Totem Dance Group) та інших компаній і профільних установ.
TDS організована як самостійна і незалежна інституція, на її діяльність не впливають державні, комерційні організації, церква.
1.1. Внутрішню і зовнішню політику TDS направляє
певна система цінностей, таких як:
1) розвиток сучасного танцю;
2) повага до особистості людини;
3) популяризація високої культури танцю в суспільстві;
4) надання якісних освітніх послуг;
5) формування свідомості вільного танцівника;
6) прищеплення загальної культури поведінки та поваги до професії танцівника, хореографа і педагога танцю.

2. Структура TDS
2.1. Керівництво:
Шишкарьова Кристина Володимирівна - художній керівник і засновниця;
Кайнар Ярослав Олександрович - генеральний директор;
Тізенберг Тетяна Олегівна - виконавчий директор;
Іванова Анастасія Євгенівна - головний адміністратор;
Адміністрація - адміністратори школи, які займають посаду згідно трудового договору;
Педагогічна рада - викладачі школи, які займають посаду згідно трудового договору.
2.2 Батьківські і студентські комітети:
2.2.1. Батьківський комітет - представники обрані на батьківських зборах на початку навчального року, які мають представницькі повноваження від групи чи класу школи.
2.2.2. Батьківський і студентський комітети активно беруть участь у внутрішній політиці школи і можуть вносити пропозиції, які сприятимуть розвитку школи та її студентів, їх думка завжди цінна і береться до уваги.
3. Студент/Учень школи:
сприймається як вільна, свідома творча індивідуальність.
У TDS всі студенти/учні мають рівні права та обов'язки незалежно від їх віку, статі, раси, віросповідання, сексуальної орієнтації і політичних поглядів.


СТУДЕНТ/УЧЕНЬ

Кожен студент/учень має право:
1. Отримувати якісні освітні послуги.
2. Отримувати знижки на всі заходи, організовані
Totem Event Production-TEP,
Totem Education Profi Course - TEPC.
3. Отримати назад оплату за заняття або абонемент в разі доведення ненадання послуг.
4. Вносити творчі пропозиції педагогічній раді.
5. Брати участь у відкритих уроках і звітних концертах школи.
6. Отримати сертифікат в разі успішного проходження навчання.
7. Претендувати на роботу в танцювальній компанії
Totem Dance Group.
8. Використовувати безкоштовно простір школи у вільний від занять час для свого індивідуального розвитку, якщо це не заважає проведенню інших занять і заходів.
9. Розраховувати на допомогу інших студентів.

Кожен студент/учень зобов'язаний:
1. Не пропускати заняття, якщо на те немає вагомих причин
(інфекційні захворювання, травма).
2. Попередити адміністратора або педагога про можливу відсутність не пізніше, ніж за добу.
3. Не спізнюватися.
3.1.При запізненні педагог має право не допустити студента до заняття.
3.2. Необхідно попередити адміністратора про запізнення, зателефонувавши за номером школи або написавши у вайбер.
4. Своєчасно і в повному обсязі вносити оплату за навчання.
4.1. Всі знижки та гранти на навчання погоджуються індивідуально з дирекцією школи.
4.2. Оплата за навчання проводиться перед заняттям.
4.3. Індивідуальне заняття оплачується в день заняття або заздалегідь, і складається з двох частин:
оренда залу - адміністратору - вартість фіксована у прайсі школи;
гонорар педагога - адміністратору - суму попередньо узгоджену з викладачем.
4.3.1.Заброньований попередньо зал для індивідуального заняття в разі відміни менш ніж за добу, з будь-яких особистих причин має бути сплачено в повному обсязі.
4.4. Оплата за пропущені заняття не повертається.
5. Брати участь у відкритих уроках, звітних концертах і затверджених конкурсах школи.
5.1 За несвоєчасне попередження (менш як за два тижні) про відмову брати участь у будь-якій внутрішній або зовнішній - раніше узгодженій події (концерт, конкурс, фестиваль) може бути поданий на відрахування і не претендувати на повернення коштів, якщо такі були сплачені (оплата за навчання, внески організаторам за конкурси та концерти)
6. Бути ввічливим у ставленні до викладачів, студентів школи та адміністрації.
6.1. За грубість та невідповідну поведінку з іншими людьми студент може бути поданий на відрахування.
7. Дбайливо ставитися до майна школи і спільного тренувального інвентаря.
7.1. У разі псування майна школи студент або його опікун зобов'язані відшкодувати повну вартість зіпсованого.
7.2. У разі небажання відшкодовувати збиток студент буде відрахований без повернення оплати, яка піде на покриття витрат.
8. Дотримуватися особистої гігієни.
8.1. Викладач має право не допустити учня до заняття в брудній формі, яка має неприємний запах, а також з брудним волоссям або тілом.
9. Дотримуватися затвердженого керівництвом TDS дрес-коду.
Форма та кольори затверджені керівництвом школи та куратором класу для кожного класу повідомляються батькам на батьківських зборах.
10. Дотримуватись чистоти і порядку в роздягальнях, залах та інших приміщеннях ТDS.
10.1. Не вживати їжу у роздягальнях і місцях для цього не відведених.
10.2. В разі забруднення студентом роздягальні, стін або зали, адміністрація школи проситиме студента прибрати за собою.
11. Обов'язково ставити один з основних хештегів школи
#totemdance, #totemdanceschool, #totemkids,
коли викладає в мережу фотографії, зроблені в стінах школи, а також в рамках навчального процесу і в рамках виступів.

Правила поведінки на уроці студента/учня:

1. Починаємо і закінчуємо свій урок з поклону.
2. Не завершує виконання елемента посеред комбінації і не сходить з фінальної позиції без дозволу викладача.
3. Не виходить і не заходить в клас без дозволу викладача і під час звучання музики.
4. Поважає інструменти і не ставить на фортепіано речі, пляшки з водою і т.ін.
5. Не повертається спиною, не сідає і не лягає на підлогу, поки викладач не запропонує це зробити і, тим більше, поки викладач стоїть чи розмовляє.
6. Не розмовляє з іншими студентами.
7. Не оскаржує зауваження викладача.
8. Не робить зауважень іншим студентам.
9. Задає питання в спеціально відведений для цього час.
10. Заходить до зали тільки в танцювальному взутті, в шкарпетках або босоніж.
11. Не чіпає руками дзеркала і апаратуру в класі без дозволу на те викладача.
12. Збирає довге волосся в гульку або косичку за рекомендацією викладача.
13. Не знімає відео і не робить фото під час уроку.
14. Не користується в залі мобільним телефоном та іншим гаджетами.
15. Знімає прикраси, які можуть призвести до його травми і травми інших студентів
(сережки, ланцюжки, кулони, браслети, кільця та т.ін.).
16. Використовує змінне взуття при переміщенні коридорами до туалету під час уроку.


БАТЬКИ

Навчальний рік 30.08.2020 - 30.06.2021
Канікули 27.12.20-9.01.21

Заняття ОНЛАЙН
В разі карантинних заходів заняття онлайн дорівнюють заняттям у просторі школи.
Можлива зміна розкладу, але не кількості годин.
У разі вимушеного переходу до онлайн -
Загальна Навчальна Програма, яка регламентована і узгоджена - виконується якісно в групі під керівництвом викладача та з додаванням відеоматеріалів до самостійного вивчення нового матеріалу учнем.
Система онлайн викладання випробувана, відкоригована, та готова до запровадження у будь-який час.

Правила оплати занять:

1. Оплата за навчання здійснюється перед початком заняття або заздалегідь.
Ви можете оплатити -
обраний абонемент або разове відвідування
(Вартість зазначена у додатковому документі «ФІНАНСОВІ УМОВИ», який є невід‘ємною частиною СТАТУТУ).
2. За попередньою домовленістю з керівництвом школи, абонемент на 12 тижнів можна оплатити двома платежами на протязі одного місяця, та абонемент на 10 місяців можна взяти у розстрочку на півроку.
3. Вартість оплати за навчання незмінна для онлайн занять.
4. Індивідуальне заняття оплачується в день заняття або заздалегідь, двома частинами: оренда залу - адміністратору - вартість фіксована у прайсі школи;
гонорар - адміністратору - сума попередньо узгоджується з викладачем.
4.1. Одна дитина має право брати лише одне індивідуальне заняття на тиждень з будь-яким педагогом, окрім випадків, коли педагог з дитиною працюють над постановкою.
4.2. Постановча робота має бути обговорена та затверджена з художнім керівником школи та куратором класу. Кількість годин для постановки має бути не менше ніж 5 та не більше ніж 7.
5. Оплата за пропущені заняття не повертається, пропуски не переносяться.
6.Канікули 27.12.20-9.01.21 у сплачених абонементах на 10 місяців не компенсуються.
Просимо уважно віднестися до розрахунку графіку відвідувань занять і попередньо проконсультуватись з адміністрацією, щодо фінансових умов.
7. Принцип переносу абонементів:
Абонемент на 4 тижні може бути перенесено у випадку хвороби чи травми, яку підтверджено довідкою від сімейного лікаря, або травматолога.
Абонемент на 12 тижнів може бути перенесено у випадку хвороби, або травми, яку підтверджено довідкою від сімейного лікаря, або травматолога, якщо хвороба, або реабілітаційний період заважає заняттям більш ніж 5 робочів днів.
Абонемент на 10 місяців не переноситься. У випадку хвороби, або травми, школа надасть знижку у наступному році навчання, або знижку на події школи (майстер-класи, семінари, освітні програми), кратну за сумою невиходжених занять. Знижка починає діяти, якщо дитина хворіє, або на реабілітації, не менше ніж 4 тижні.
8. Всі знижки та гранти на навчання обговорюються індивідуально з дирекцією школи.
9. Для другої і третьої дитини у одній родині існує знижка на абонементи і разові відвідування у розмірі 50%.

Батьки завчасно усвідомлюють те, що програма навчання на рік цілісна.
Із сформованими і прописаними для кожного класу/групи методичними рекомендаційними матеріалами можна ознайомитись, зробивши запит до адміністратора. Вони знаходяться у роздрукованому вигляді, не мають передаватись третім особа і є авторським майном TDS.
В програмі можуть відбуватися коригування, зміни викладачів і індивідуальні рекомендації.
Батьки не втручаються в навчальний процес і не дають рекомендацій щодо побудови уроку художньому керівнику і педагогу.

Протягом першого тижня навчання батьки повинні надати довідку про те, що дитині дозволені інтенсивні фізичні навантаження (для класів: від ортопеда і кардіолога; для підготовчих груп: від педіатра/сімейного лікаря/терапевта).
В разі ненадання довідки на початку другого тижня навчання, дитину буде відсторонено від виконання вправ, що дають підвищене навантаження на серцево-судинну систему та опорно-руховий апарат.
Батьки мають право підписати відмову від надання довідки. Довідка дає можливість викладачу розуміти ступінь можливого фізичного навантаження для дитини. У разі підпису відмови, батьки беруть відповідальність за життя і здоров’я дитини на себе.

Батьки стежать за станом здоров'я дитини і не приводять хвору дитину на заняття, а в разі травми вчасно показують дитину фахівцю.
Розуміють, що танець, як і спорт, пов'язані з підвищеним фізичним навантаженням, і тому у дитини можлива крепатура.
Розуміють, що танець, як і спорт, пов'язаний з підвищеним ризиком травм.
Стежать за правильним харчуванням дитини.
Самовільно не беруть участі в конкурсах - попереджають і узгоджують про свої наміри керівництво школи.
Не дають рекомендацій стосовно репертуару школи та групи/класу.
Коректно і ввічливо розмовляють з адміністрацією та педагогами школи.
Повністю ознайомлені з умовами, в яких буде займатися дитина, і згодні з ними.
Оплачуючи абонемент, батьки розуміють, що платять за якість освіти (кваліфікацію педагогів, чистоту і комфорт в залах, професійну методику і ін.), а не за анімацію.
Склад учасників, супроводжуючих і репертуар, який школа заявляє на фестиваль/конкурс визначається керівництвом (художній керівник та куратор класу) школи.
Всі виконавці соло/дуетів/тріо узгоджуються з художнім керівником перед подачею заявки на конкурс/фестиваль і можуть бути не допущені до виступу в разі недостатньої якості підготовки.

Костюми є власністю школи і здаються відповідальному куратору в кінці кожного виступу в цілому вигляді, для зберігання для наступних виступів, якщо ці костюми були отримані з костюмерного фонду школи.
Костюми, які відшивають батьки за власні кошти, окрім деталей, складних для відтворення, є власністю учня. Відповідальність за цілісність костюму несуть батьки та учень класу.
В костюмі забороняється приймати їжу.
У разі втрати костюма, або його деталей, студент, або його опікун, компенсують його повну вартість.
У разі псування костюма студентом/учнем, його опікуни оплачують вартість ремонту в повному розмірі.
Обов'язково ставлять один з основних хештегів школи #totemdance,#totemdanceschool, #totemkids, коли викладають в мережу фотографії, зроблені в стінах школи, а так само в рамках навчального процесу і в рамках виступів.ВИКЛАДАЧІ

Викладач має право:
1. Не пустити студента/учня на заняття на свій розсуд та без повернення оплати якщо, той запізнився більш ніж на 5 хвилин після початку заняття без попередження.
2. Викладач має право не пустити студента/учня на заняття у брудному або з неприємним запахом одязі, з брудним волоссям чи тілом.
3. Не допустити студента/учня до виконання певних елементів, якщо вважає, що він/вона фізично не готовий/а або недостатньо розігрітий/а.
4. Подати студента на розгляд дирекції на відрахування у випадку неуспішності.
5. На своєчасну видачу заробітної плати.
6. На проведення індивідуальних занять на території школи на обумовлених з адміністрацією умовах.
7. Отримувати додаткові знання на заходах організованих
Totem Event Production – TEP,
Totem Education Profi Course – TEPC,
за зниженими цінами.
8. Вносити пропозиції у програму навчання для підвищення рівня та якості навчання студентів.
9. Знімати на відео та виставляти коротенькі шматочки відео або фото матеріал зі свого уроку, обов’язково поставивши один з основних хештегів #totemdance #totemdanceschool #totemkids

Викладач зобов’язаний:
1. Відноситись до усіх студентів з однаковою повагою та увагою.
2. Слідувати затвердженій методиці викладання.
3. Бути зацікавленим у повному складі своєї групи. Не брати на себе роль дирекції, відраховуючи чи набираючи студентів. Запрошувати талановитих дітей у школу Тотем.
4. Бути на заняттях вчасно та підготовленим до уроку.
За запізнення більше ніж 5 хвилин буде відраховано 100 грн. від суми заробітної плати поточного місяця.
5. Поставити собі гідну заміну з педагогічного складу школи у випадку відсутності на занятті. Попередити про заміну адміністратора.
6. Піклуватись про фізичне та психологічне здоров’я студентів. Не дозволяти працювати травмованому студенту/учню.
7. Не брати на себе роль лікарів-діагностів. Не принижувати, не переходити на особистості, не ображати студентів/учнів.
8. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом та мовою. Одяг викладача повинен бути чистим і акуратним, волосся чистим та причесаним, макіяж та манікюр доречним для проведення занять танцю.
9. Підтримувати себе у належній педагогічній формі.
Відвідувати курси, читати відповідну літературу, ходити на спектаклі та ін.
10. Бути зацікавленим у розвитку студентів, школи і групи.
11. Слідкувати за порядком у залі під час занять.
12. Нести відповідальність за те що відбувається у залі під час заняття.
12.1. Дбайливо відноситись до тіла студента/учня, уникаючи травм.
12.2. Вирішувати конфліктні ситуації між студентами/учнями.
13. Допомагати з організацією заходів школи на завчасно погоджених з адміністрацією умовах.
14. Ставити теги або відмічати на відео школу, якщо відео і фото зроблені у стінах школи.
15. Супроводжувати свій клас/групу на конкурсах і концертах.
15.1. Фінансові умови визначаються заздалегідь і затверджуються батьківським комітетом і керівництвом.КЕРІВНИЦТВО
Має право:
змінити умови статуту за узгодженням всіх сторін, які поставили під ним свій підпис.
Зобов'язане:
належним чином виконувати умови зазначені цим СТАТУТОМ;
попередити про зміни в статуті;
бути відкритими до діалогу і роз’яснення СТАТУТУ за запитом.


СТАТУТ
Totem Dance School
TDS
1. TDS - школа современного танца, образовательное учреждение, занимающееся развитием современной и классической хореографии как сценического и интеллектуального вида искусства.
TDS относится к одной из ветвей деятельности.
Toteм - открытая платформа Творческого Действия
(Totem Open Platform of Creative Action - TOP CA) и создана готовить качественных специалистов в области современного танца для компании TDG (Totem Dance Group), других компаний и профильных учреждений.
TDS организована как самостоятельная и независимая организация, на её деятельность не влияют государственные, коммерческие организации, церковь.
1.1. Внутреннюю и внешнюю политику TDS направляет
определенная система ценностей, таких как:
1) развитие современного танца;
2) уважение к личности человека;
3) популяризация высокой культуры танца в обществе;
4) предоставление качественных образовательных услуг;
5) формирование сознания свободного танцовщика;
6) привитие общей культуры поведения и уважения к профессии танцовщика, хореографа и педагога танца.

2. Структура TDS
2.1. Руководство:
Шишкарева Кристина Владимировна - художественный руководитель и основатель;
Кайнар Ярослав Александрович - генеральный директор;
Тизенберг Татьяна Олеговна - исполнительный директор;
Иванова Анастасия Евгеньевна - главный администратор;
Администрация - администраторы школы, которые занимают должность согласно трудового договора;
Педагогический совет - преподаватели школы, которые занимают должность согласно трудового договора.

2.2 Родительские и студенческие комитеты:
2.2.1. Родительский комитет - представители избраны на родительских собраниях в начале учебного года, которые имеют представительские полномочия от группы или класса школы.
2.2.2. Родительский и студенческий комитеты активно участвуют во внутренней политике школы и могут вносить предложения, способствующие развитию школы и ее студентов, их мнение всегда ценится и берется во внимание.
3. Студент/Ученик школы:
воспринимается как свободная, сознательная творческая индивидуальность.
В TDS все студенты/учащиеся имеют равные права и обязанности независимо от их возраста, пола, расы, вероисповедания, сексуальной ориентации и политических взглядов.


СТУДЕНТ/УЧЕНИК

Каждый студент/учащийся имеет право:
1. Получать качественные образовательные услуги.
2. Получать скидки на все мероприятия, организованные
Totem Event Production-TEP,
Totem Education Profi Course - TEPC.
3.Получить обратно оплату за занятия или абонемент в случае доказательства непредоставления услуг.
4. Вносить творческие предложения педагогическому совету.
5. Участвовать в открытых уроках и отчетных концертах школы.
6. Получить сертификат в случае успешного прохождения обучения.
7. Претендовать на работу в танцевальной компании
Totem Dance Group.
8. Использовать бесплатно пространство школы в свободное от занятий время для своего личного развития, если это не мешает проведению других занятий и мероприятий.
9. Рассчитывать на помощь других студентов.

Каждый студент/учащийся обязан:
1. Не пропускать занятия, если на то нет веских причин
(инфекционные заболевания, травма).
2. Предупредить администратора или педагога о возможном отсутствии не позднее, чем за сутки.
3. Не опаздывать.
3.1.При опоздании педагог имеет право не допустить студента к занятию.
3.2. Необходимо предупредить администратора об опоздании, позвонив по номеру школы или написав в вайбер.
4. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение.
4.1. Все скидки и гранты на обучение соглашаются индивидуально с дирекцией школы.
4.2. Оплата за обучение производится перед занятием.
4.3. Индивидуальное занятие оплачивается в день занятия или заранее, двумя частями:
аренда зала - администратору - стоимость фиксированная в прайсе школы;
гонорар педагога - администратору - сумму предварительно согласованную с преподавателем.
4.3.1.Забронированный предварительно зал для индивидуального занятия в случае отмены менее чем за сутки, по любым личным причинам, должен быть оплачен в полном объеме.
4.4. Оплата за пропущенные занятия не возвращается.
5. Участвовать в открытых уроках, отчетных концертах и ​​утвержденных конкурсах школы.
5.1 За несвоевременное предупреждение (менее чем за две недели) об отказе участвовать в любом внутреннем или внешнем - ранее согласованном событии (концерт, конкурс, фестиваль), может быть подан на отчисление и не претендовать на возврат средств, если такие были уплачены (оплата за обучение, взносы организаторам за конкурсы и концерты).
6. Быть вежливым по отношению к преподавателям, студентам школы и администрации.
6.1. За грубость и несоответствующее поведение с другими людьми студент может быть подан на исключение.
7. Бережно относиться к имуществу школы и общего тренировочного инвентаря.
7.1. В случае порчи имущества школы студент или его опекун обязаны возместить полную стоимость испорченного.
7.2. В случае нежелания возмещать ущерб студент будет отчислен без возврата оплаты, которая пойдет на покрытие расходов.
8. Соблюдать личную гигиену.
8.1. Преподаватель имеет право не допустить ученика к занятию в грязной форме, которая имеет неприятный запах, а также с грязными волосами или телом.
9. Соблюдать утвержденного руководством TDS дресс-кода.
Форма и цвета, которые утверждены руководством школы и куратором класса для каждого класса, сообщаются родителям на родительском собрании. затверджені керівництвом школи та куратором класу для кожного класу повідомляються батькам на батьківських зборах.
10. Соблюдать чистоту и порядок в раздевалках, залах и других помещениях ТDS.
10.1. Не принимать пищу в раздевалках и местах для этого не отведенных.
10.2. В случае загрязнения студентом раздевалки, стен или залов, администрация школы попросит студента убрать за собой.
11. Обязательно ставить один из основных хештегов школы:
#totemdance, #totemdanceschool, #totemkids,
когда выкладывает в сеть фотографии, сделанные в стенах школы, а также в рамках учебного процесса и в рамках выступлений.

Правила поведения на уроке студента/ученика:

1. Начинаем и заканчиваем свой урок с поклона.
2. Не завершает выполнение элемента посреди комбинации и не сходит с финальной позиции без разрешения преподавателя.
3. Не выходит и не заходит в класс без разрешения преподавателя и во время звучания музыки.
4. Уважает инструменты и не оставляет на фортепиано вещи, бутылки с водой и т.д.
5. Не поворачивается спиной, не садится и не ложится на пол, пока преподаватель не предложит это сделать и, тем более, пока преподаватель стоит или разговаривает.
6. Не разговаривает с другими студентами.
7. Не оспаривает замечания преподавателя.
8. Не делает замечаний другим студентам.
9. Задает вопросы в специально отведенное для этого время.
10. Заходит в зал только в танцевальной обуви, в носках или босиком.
11. Не трогает руками зеркала и аппаратуру в классе без разрешения преподавателя.
12. Собирает длинные волосы в гульку или косичку по рекомендации преподавателя.
13. Не снимает видео и не делает фото во время урока.
14. Не пользуется в зале мобильным телефоном и другими гаджетами.
15. Снимает украшения, которые могут привести к травмированию себя и других студентов
(серьги, цепочки, кулоны, браслеты, кольца и т.д.).
16. Использует сменную обувь при перемещении по коридорам в туалет во время урока.


РОДИТЕЛИ

• Учебный год 30.08.2020 - 30.06.2021
каникулы 27.12.20-09.01.21

ЗАНЯТИЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ:
В случае карантинных мер занятия онлайн равны занятием в пространстве школы.
Возможно изменение расписания, но не количества часов.
В случае вынужденного перехода к онлайн обучению -
Общая Учебная Программа, которая регламентирована и согласована - выполняется качественно в группе под руководством преподавателя и с добавлением видеоматериалов к самостоятельному изучению нового материала учеником.
Система онлайн занятий испытана, откорректирована, готова к введению в любое время.

Правила оплаты занятий:
1. Оплата за обучение осуществляется перед началом занятия или заранее.
Вы можете оплатить -
выбранный абонемент или разовое посещение
(стоимость указана в дополнительном документе
«ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ», ​​который является неотъемлемой частью СТАТУТА).
2. По предварительной договоренности с руководством школы, абонемент на 12 недель можно оплатить двумя частями в течении одного месяца и абонемент на 10 месяцев можно взять в рассрочку на полгода.
3. Стоимость оплаты за обучение неизменна для онлайн занятий.
4. Индивидуальное занятие оплачивается в день занятия или заранее, двумя частями:
аренда зала - администратору - стоимость фиксированная в прайсе школы;
гонорар - администратору - сумма предварительно согласовывается с преподавателем.
4.1. Один ребенок имеет право брать только одно индивидуальное занятие в неделю с любым педагогом, кроме случаев, когда педагог с ребенком работают над постановкой.
4.2. Постановочная работа должна быть согласована и утверждена с художественным руководителем и куратором класса. Количество часов для постановки должно быть не меньше 5 и не больше 7.
5. Оплата за пропущенные занятия не возвращается, пропуски не переносятся.
6. Каникулы 27.12.20-09.01.21 в оплаченных абонементах на 10 месяцев не компенсируются.
Просим внимательно отнестись к планированию графика посещений занятий и предварительно проконсультироваться с администрацией по финансовым условиям.
7. Принцип переноса абонементов:
Абонемент на 4 недели может быть перенесен в случае болезни или травмы, которую подтверждено справкой от семейного врача, или травматолога.
Абонемент на 12 месяцев может быть перенесен в случае болезни или травмы, которую подтверждено справкой от семейного врача, или травматолога, если болезнь или реабилитационный период мешает занятиям больше, чем 5 рабочих дней.
Абонемент на 10 месяцев не переносится. В случае болезни или травмы, школа предоставит скидку в следующем году обучения, либо скидку на события школи (мастер-классы, семинары, образовательные программы), кратную сумме занятий, которые ребенок не выходил. Скидка начинает действовать, если ребенок болеет или на реабилитации не менее 4 недель.
8. Все скидки и гранты на обучение обсуждаются индивидуально с дирекцией школы.
9. Для второго и третьего ребенка в одной семье существует скидка на абонементы и разовые посещения, в размере 50%.

Родители заранее осознают то, что программа обучения на год цельная.
Со сложившимися и прописанными для каждого класса/группы методическими рекомендательными материалами можно ознакомиться сделав запрос к администратору. Они находятся в распечатанном виде и не могут передаваться третьим лицам, так как являются авторским имуществом TDS.
В программу может вноситься корректировка, смена преподавателей и индивидуальные рекомендации.
Родители не вмешиваются в учебный процесс и не дают рекомендаций по построению урока художественному руководителю и педагогу.

В течение первой недели обучения родители должны предоставить справку о том, что ребенку разрешены интенсивные физические нагрузки (для классов: от ортопеда и кардиолога, для подготовительных групп: от педиатра/семейного врача/терапевта).
В случае не предоставления справки в начале второй недели обучения, ребенка будет отстранен от исполнения упражнений, которые дают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
Родители имеют право подписать отказ от предоставления справки. Справка дает возможность педагогу понимать степень возможной физической нагрузки для ребенка. В случае подписания отказа, родители берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.

Родители следят за состоянием здоровья и не приводят больного ребенка на занятия, а в случае травмы вовремя показывают ребенка специалисту.
Понимают, что танец, как и спорт, связанные с повышенной физической нагрузкой, и поэтому у ребенка возможна крепатура.
Понимают, что танец, как и спорт, связан с повышенным риском травм.
Следят за правильным питанием ребенка.
Самовольно не участвуют в конкурсах - предупреждают и согласовывают о своих намерениях руководство школы.
Не дают рекомендаций по репертуару школы и группы/класса.
Корректно и вежливо разговаривают с администрацией и педагогами школы.
Полностью ознакомлены с условиями, в которых будет заниматься ребенок и согласны с ними.
Оплачивая абонемент, родители понимают, что платят за качество образования (квалификацию педагогов, чистоту и комфорт в залах, профессиональную методику и др.), а не за анимацию.
Состав участников, сопровождающих и репертуар, которых школа заявляет на фестиваль/конкурс определяется руководством (художественный руководитель и куратор класса) школы.
Все исполнители соло/дуэтов/трио согласуются с художественным руководителем перед подачей заявки на конкурс/фестиваль и могут быть не допущены к выступлению в случае недостаточного качества подготовки.

Костюмы являются собственностью школы и сдаются ответственному куратору в конце каждого выступления в целом виде, для хранения до последующих выступлений, если эти костюмы были одержаны из костюмерного фонда школы.
Костюмы, которые родители шьют за собственные средства, кроме деталей, которые сложно восстановить, являются собственностью ученика. Ответственность за сохранность и целостность костюма несут родители и ученик класса.
В костюме запрещается принимать пищу.
В случае потери костюма или его деталей студент или его опекун компенсируют полную стоимость.
В случае порчи костюма студентом/учеником, его опекуны оплачивают стоимость ремонта в полном размере.

Обязательно ставят один из основных хештегов школы #totemdance, #totemdanceschool, #totemkids, когда выкладывают в сеть фотографии, сделанные в стенах школы, а также в рамках учебного процесса и в рамках выступлений.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватель имеет право:
1. Не пустить студента/ученика на занятие по своему усмотрению и без возврата оплаты в случае опоздания более чем на 5 минут после начала занятия без предупреждения.
2. Преподаватель имеет право не пустить студента/ученика на занятие в грязном или с неприятным запахом одежды, с грязными волосами или телом.
3. Не допустить студента/ученика к выполнению определенных элементов, если считает, что он/она физически не готов(а) или недостаточно разогрет(а).
4. Подать студента на рассмотрение дирекции на отчисления в случае неуспеваемости.
5. На своевременную выдачу заработной платы.
6. На проведение индивидуальных занятий на территории школы на оговоренных с администрацией условиях.
7. Получать дополнительные знания в мероприятиях организованных
Totem Event Production - TEP,
Totem Education Profi Course - TEPC,
по сниженным ценам.
8. Вносить предложения в программу обучения для повышения уровня и качества обучения студентов.
9. Снимать на видео и выставлять короткие кусочки видео или фото материал из своего урока, обязательно поставив один из основных хештегов #totemdance, #totemdanceschool, #totemkids.

Преподаватель обязан:
1. Относиться ко всем студентам с одинаковым уважением и вниманием.
2. Следовать утвержденной методике преподавания.
3. Быть заинтересованным в полном составе своей группы. Не брать на себя роль дирекции, отчисляя или набирая студентов. Приглашать талантливых детей в школу Тотем.
4. Быть на занятиях вовремя и подготовленным к уроку.
За опоздание более 5 минут будет вычтено 100 грн. от суммы заработной платы текущего месяца.
5. Поставить себе достойную замену из педагогического состава школы в случае отсутствия на занятии. Предупредить о замене администратора.
6. Заботиться о физическом и психологическом здоровье студентов. Не позволять работать травмированному студенту/ученику.
7. Не брать на себя роль врачей-диагностов. Не унижать, не переходить на личности, не оскорблять студентов/учащихся.
8. Следить за своим внешним видом и речью. Одежда преподавателя должна быть чиста и аккуратна, волосы чистыми и причесанными, макияж и маникюр уместным для проведения занятий танца.
9. Поддерживать себя в надлежащей педагогической форме.
Посещать курсы, читать соответствующую литературу, ходить на спектакли и пр.
10. Быть заинтересованным в развитии студентов, школы и группы.
11. Следить за порядком в зале во время занятий.
12. Нести ответственность за происходящее в зале во время занятия.
12.1. Бережно относиться к телу студента/ученика, избегая травм.
12.2. Решать конфликтные ситуации между студентами/учениками.
13. Помогать с организацией мероприятий школы на заранее согласованных с администрацией условиями.
14. Ставить теги или отмечать на видео школу, если видео и фото сделанные в стенах школы.
15. Сопровождать свой класс/группу на конкурсах и концертах.
15.1. Финансовые условия определяются заранее и утверждаются родительским комитетом и руководством.РУКОВОДСТВО
Имеет право:
изменить условия статута по согласованию всех сторон, которые поставили под ним свою подпись.
Обязуется:
надлежащим образом исполнять условия указанные этим СТАТУТОМ;
предупредить об изменениях в СТАТУТЕ;
быть открытыми к диалогу и разъяснению СТАТУТА по запросу.


СТАТУТ
Totem Dance School
TDS
1. TDS – школа сучасного танцю, освітній заклад, що займається розвитком сучасної та класичної хореографії як сценічного та інтелектуального виду мистецтва.
TDS відноситься до однієї з гілок діяльності
Toteм - Відкрита Платформа Творчої Дії
(Totem Open Platform of Creative Action - TOP CA)
і створена готувати якісних фахівців в області сучасного танцю для компанії TDG (Totem Dance Group) та інших компаній і профільних установ.
TDS організована як самостійна і незалежна інституція, на її діяльність не впливають державні, комерційні організації, церква.
1.1. Внутрішню і зовнішню політику TDS направляє
певна система цінностей, таких як:
1) розвиток сучасного танцю;
2) повага до особистості людини;
3) популяризація високої культури танцю в суспільстві;
4) надання якісних освітніх послуг;
5) формування свідомості вільного танцівника;
6) прищеплення загальної культури поведінки та поваги до професії танцівника, хореографа і педагога танцю.

2. Структура TDS
2.1. Керівництво:
Шишкарьова Кристина Володимирівна - художній керівник і засновниця;
Кайнар Ярослав Олександрович - генеральний директор;
Тізенберг Тетяна Олегівна - виконавчий директор;
Іванова Анастасія Євгенівна - головний адміністратор;
Адміністрація - адміністратори школи, які займають посаду згідно трудового договору;
Педагогічна рада - викладачі школи, які займають посаду згідно трудового договору.
2.2 Батьківські і студентські комітети:
2.2.1. Батьківський комітет - представники обрані на батьківських зборах на початку навчального року, які мають представницькі повноваження від групи чи класу школи.
2.2.2. Батьківський і студентський комітети активно беруть участь у внутрішній політиці школи і можуть вносити пропозиції, які сприятимуть розвитку школи та її студентів, їх думка завжди цінна і береться до уваги.
3. Студент/Учень школи:
сприймається як вільна, свідома творча індивідуальність.
У TDS всі студенти/учні мають рівні права та обов'язки незалежно від їх віку, статі, раси, віросповідання, сексуальної орієнтації і політичних поглядів.


СТУДЕНТ/УЧЕНЬ

Кожен студент/учень має право:
1. Отримувати якісні освітні послуги.
2. Отримувати знижки на всі заходи, організовані
Totem Event Production-TEP,
Totem Education Profi Course - TEPC.
3. Отримати назад оплату за заняття або абонемент в разі доведення ненадання послуг.
4. Вносити творчі пропозиції педагогічній раді.
5. Брати участь у відкритих уроках і звітних концертах школи.
6. Отримати сертифікат в разі успішного проходження навчання.
7. Претендувати на роботу в танцювальній компанії
Totem Dance Group.
8. Використовувати безкоштовно простір школи у вільний від занять час для свого індивідуального розвитку, якщо це не заважає проведенню інших занять і заходів.
9. Розраховувати на допомогу інших студентів.

Кожен студент/учень зобов'язаний:
1. Не пропускати заняття, якщо на те немає вагомих причин
(інфекційні захворювання, травма).
2. Попередити адміністратора або педагога про можливу відсутність не пізніше, ніж за добу.
3. Не спізнюватися.
3.1.При запізненні педагог має право не допустити студента до заняття.
3.2. Необхідно попередити адміністратора про запізнення, зателефонувавши за номером школи або написавши у вайбер.
4. Своєчасно і в повному обсязі вносити оплату за навчання.
4.1. Всі знижки та гранти на навчання погоджуються індивідуально з дирекцією школи.
4.2. Оплата за навчання проводиться перед заняттям.
4.3. Індивідуальне заняття оплачується в день заняття або заздалегідь, і складається з двох частин:
оренда залу - адміністратору - вартість фіксована у прайсі школи;
гонорар педагога - адміністратору - суму попередньо узгоджену з викладачем.
4.3.1.Заброньований попередньо зал для індивідуального заняття в разі відміни менш ніж за добу, з будь-яких особистих причин має бути сплачено в повному обсязі.
4.4. Оплата за пропущені заняття не повертається.
5. Брати участь у відкритих уроках, звітних концертах і затверджених конкурсах школи.
5.1 За несвоєчасне попередження (менш як за два тижні) про відмову брати участь у будь-якій внутрішній або зовнішній - раніше узгодженій події (концерт, конкурс, фестиваль) може бути поданий на відрахування і не претендувати на повернення коштів, якщо такі були сплачені (оплата за навчання, внески організаторам за конкурси та концерти)
6. Бути ввічливим у ставленні до викладачів, студентів школи та адміністрації.
6.1. За грубість та невідповідну поведінку з іншими людьми студент може бути поданий на відрахування.
7. Дбайливо ставитися до майна школи і спільного тренувального інвентаря.
7.1. У разі псування майна школи студент або його опікун зобов'язані відшкодувати повну вартість зіпсованого.
7.2. У разі небажання відшкодовувати збиток студент буде відрахований без повернення оплати, яка піде на покриття витрат.
8. Дотримуватися особистої гігієни.
8.1. Викладач має право не допустити учня до заняття в брудній формі, яка має неприємний запах, а також з брудним волоссям або тілом.
9. Дотримуватися затвердженого керівництвом TDS дрес-коду.
9.1. Для студентів жіночої статі:
9.1.1. На класичний танець: персикове трико, персикові балетки з тесьмою під колір трико, купальник (в кольорах затверджених адміністрацією для даного класу/групи).
9.1.2. На сучасний танець: форма та кольори, що затверджені адміністрацією для даного класу.
9.2. Для студентів чоловічої статі:
9.2.1. На класичний танець: чоловіче трико і білі гольфи, білу футболку, що тісно облягає тіло, балетки з резинками навхрест.
9.2.2. На сучасний танець: чорні спортивні штани з трикотажної тканини, без кишень і блискавок, чорна вільна футболка або реглан.
10. Дотримуватись чистоти і порядку в роздягальнях, залах та інших приміщеннях ТDS.
10.1. Не вживати їжу у роздягальнях і місцях для цього не відведених.
10.2. В разі забруднення студентом роздягальні, стін або зали, адміністрація школи проситиме студента прибрати за собою.
11. Обов'язково ставити один з основних хештегів школи
#totemdance, #totemdanceschool, #totemkids,
коли викладає в мережу фотографії, зроблені в стінах школи, а також в рамках навчального процесу і в рамках виступів.

Правила поведінки на уроці студента/учня:

1. Починаємо і закінчуємо свій урок з поклону.
2. Не завершує виконання елемента посеред комбінації і не сходить з фінальної позиції без дозволу викладача.
3. Не виходить і не заходить в клас без дозволу викладача і під час звучання музики.
4. Поважає інструменти і не ставить на фортепіано речі, пляшки з водою і т.ін.
5. Не повертається спиною, не сідає і не лягає на підлогу, поки викладач не запропонує це зробити і, тим більше, поки викладач стоїть чи розмовляє.
6. Не розмовляє з іншими студентами.
7. Не оскаржує зауваження викладача.
8. Не робить зауважень іншим студентам.
9. Задає питання в спеціально відведений для цього час.
10. Заходить до зали тільки в танцювальному взутті, в шкарпетках або босоніж.
11. Не чіпає руками дзеркала і апаратуру в класі без дозволу на те викладача.
12. Збирає довге волосся в гульку або косичку за рекомендацією викладача.
13. Не знімає відео і не робить фото під час уроку.
14. Не користується в залі мобільним телефоном та іншим гаджетами.
15. Знімає прикраси, які можуть призвести до його травми і травми інших студентів
(сережки, ланцюжки, кулони, браслети, кільця та т.ін.).
16. Використовує змінне взуття при переміщенні коридорами до туалету під час уроку.


БАТЬКИ

Навчальний рік 30.08.2020 - 30.06.2021
Канікули 25.12.20-10.01.21

Заняття ОНЛАЙН
В разі карантинних заходів заняття онлайн дорівнюють заняттям у просторі школи.
Можлива зміна розкладу, але не кількості годин.
У разі вимушеного переходу до онлайн -
Загальна Навчальна Програма, яка регламентована і узгоджена - виконується якісно в групі під керівництвом викладача та з додаванням відеоматеріалів до самостійного вивчення нового матеріалу учнем.
Система онлайн викладання випробувана, відкоригована, та готова до запровадження у будь-який час.

Правила оплати занять:

1. Оплата за навчання здійснюється перед початком заняття або заздалегідь.
Ви можете оплатити -
обраний абонемент або разове відвідування
(Вартість зазначена у додатковому документі «ФІНАНСОВІ УМОВИ», який є невід‘ємною частиною СТАТУТУ).
2. За попередньою домовленістю з керівництвом школи, абонемент на 12 тижнів можна оплатити двома платежами на протязі одного місяця, та абонемент на 10 місяців можна взяти у розстрочку на півроку.
3. Вартість оплати за навчання незмінна для онлайн занять.
4. Індивідуальне заняття оплачується в день заняття або заздалегідь, двома частинами: оренда залу - адміністратору - вартість фіксована у прайсі школи;
гонорар - адміністратору - сума попередньо узгоджується з викладачем.
4.1. Одна дитина має право брати лише одне індивідуальне заняття на тиждень з будь-яким педагогом, окрім випадків, коли педагог з дитиною працюють над постановкою.
4.2. Постановча робота має бути обговорена та затверджена з художнім керівником школи та куратором класу. Кількість годин для постановки має бути не менше ніж 5 та не більше ніж 7.
5. Оплата за пропущені заняття не повертається, пропуски не переносяться.
6.Канікули 24.12.20-10.01.21 у сплачених абонементах на 10 місяців не компенсуються.
Просимо уважно віднестися до розрахунку графіку відвідувань занять і попередньо проконсультуватись з адміністрацією, щодо фінансових умов.
7. Принцип переносу абонементів:
Абонемент на 4 тижні може бути перенесено у випадку хвороби чи травми, яку підтверджено довідкою від сімейного лікаря, або травматолога.
Абонемент на 12 тижнів може бути перенесено у випадку хвороби, або травми, яку підтверджено довідкою від сімейного лікаря, або травматолога, якщо хвороба, або реабілітаційний період заважає заняттям більш ніж 5 робочів днів.
Абонемент на 10 місяців не переноситься. У випадку хвороби, або травми, школа надасть знижку у наступному році навчання, або знижку на події школи (майстер-класи, семінари, освітні програми), кратну за сумою невиходжених занять. Знижка починає діяти, якщо дитина хворіє, або на реабілітації, не менше ніж 4 тижні.
8. Всі знижки та гранти на навчання обговорюються індивідуально з дирекцією школи.
9. Для другої і третьої дитини у одній родині існує знижка на абонементи і разові відвідування, зафіксована у документі «ФІНАНСОВІ УМОВИ».

Батьки завчасно усвідомлюють те, що програма навчання на рік цілісна.
Із сформованими і прописаними для кожного класу/групи методичними рекомендаційними матеріалами можна ознайомитись, зробивши запит до адміністратора. Вони знаходяться у роздрукованому вигляді, не мають передаватись третім особа і є авторським майном TDS.
В програмі можуть відбуватися коригування, зміни викладачів і індивідуальні рекомендації.
Батьки не втручаються в навчальний процес і не дають рекомендацій щодо побудови уроку художньому керівнику і педагогу.

Протягом першого тижня навчання батьки повинні надати довідку про те, що дитині дозволені інтенсивні фізичні навантаження (для класів: від ортопеда і кардіолога; для підготовчих груп: від педіатра/сімейного лікаря/терапевта).
В разі ненадання довідки на початку другого тижня навчання, дитину буде відсторонено від виконання вправ, що дають підвищене навантаження на серцево-судинну систему та опорно-руховий апарат.
Батьки мають право підписати відмову від надання довідки. Довідка дає можливість викладачу розуміти ступінь можливого фізичного навантаження для дитини. У разі підпису відмови, батьки беруть відповідальність за життя і здоров’я дитини на себе.

Батьки стежать за станом здоров'я дитини і не приводять хвору дитину на заняття, а в разі травми вчасно показують дитину фахівцю.
Розуміють, що танець, як і спорт, пов'язані з підвищеним фізичним навантаженням, і тому у дитини можлива крепатура.
Розуміють, що танець, як і спорт, пов'язаний з підвищеним ризиком травм.
Стежать за правильним харчуванням дитини.
Самовільно не беруть участі в конкурсах - попереджають і узгоджують про свої наміри керівництво школи.
Не дають рекомендацій стосовно репертуару школи та групи/класу.
Коректно і ввічливо розмовляють з адміністрацією та педагогами школи.
Повністю ознайомлені з умовами, в яких буде займатися дитина, і згодні з ними.
Оплачуючи абонемент, батьки розуміють, що платять за якість освіти (кваліфікацію педагогів, чистоту і комфорт в залах, професійну методику і ін.), а не за анімацію.
Склад учасників, супроводжуючих і репертуар, який школа заявляє на фестиваль/конкурс визначається керівництвом (художній керівник та куратор класу) школи.
Всі виконавці соло/дуетів/тріо узгоджуються з художнім керівником перед подачею заявки на конкурс/фестиваль і можуть бути не допущені до виступу в разі недостатньої якості підготовки.

Костюми є власністю школи і здаються відповідальному куратору в кінці кожного виступу в цілому вигляді, для зберігання для наступних виступів, якщо ці костюми були отримані з костюмерного фонду школи.
Костюми, які відшивають батьки за власні кошти, окрім деталей, складних для відтворення, є власністю учня. Відповідальність за цілісність костюму несуть батьки та учень класу.
В костюмі забороняється приймати їжу.
У разі втрати костюма, або його деталей, студент, або його опікун, компенсують його повну вартість.
У разі псування костюма студентом/учнем, його опікуни оплачують вартість ремонту в повному розмірі.
Обов'язково ставлять один з основних хештегів школи #totemdance,#totemdanceschool, #totemkids, коли викладають в мережу фотографії, зроблені в стінах школи, а так само в рамках навчального процесу і в рамках виступів.ВИКЛАДАЧІ

Викладач має право:
1. Не пустити студента/учня на заняття на свій розсуд та без повернення оплати якщо, той запізнився більш ніж на 5 хвилин після початку заняття без попередження.
2. Викладач має право не пустити студента/учня на заняття у брудному або з неприємним запахом одязі, з брудним волоссям чи тілом.
3. Не допустити студента/учня до виконання певних елементів, якщо вважає, що він/вона фізично не готовий/а або недостатньо розігрітий/а.
4. Подати студента на розгляд дирекції на відрахування у випадку неуспішності.
5. На своєчасну видачу заробітної плати.
6. На проведення індивідуальних занять на території школи на обумовлених з адміністрацією умовах.
7. Отримувати додаткові знання на заходах організованих
Totem Event Production – TEP,
Totem Education Profi Course – TEPC,
за зниженими цінами.
8. Вносити пропозиції у програму навчання для підвищення рівня та якості навчання студентів.
9. Знімати на відео та виставляти коротенькі шматочки відео або фото матеріал зі свого уроку, обов’язково поставивши один з основних хештегів #totemdance #totemdanceschool #totemkids

Викладач зобов’язаний:
1. Відноситись до усіх студентів з однаковою повагою та увагою.
2. Слідувати затвердженій методиці викладання.
3. Бути зацікавленим у повному складі своєї групи. Не брати на себе роль дирекції, відраховуючи чи набираючи студентів. Запрошувати талановитих дітей у школу Тотем.
4. Бути на заняттях вчасно та підготовленим до уроку.
За запізнення більше ніж 5 хвилин буде відраховано 100 грн. від суми заробітної плати поточного місяця.
5. Поставити собі гідну заміну з педагогічного складу школи у випадку відсутності на занятті. Попередити про заміну адміністратора.
6. Піклуватись про фізичне та психологічне здоров’я студентів. Не дозволяти працювати травмованому студенту/учню.
7. Не брати на себе роль лікарів-діагностів. Не принижувати, не переходити на особистості, не ображати студентів/учнів.
8. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом та мовою. Одяг викладача повинен бути чистим і акуратним, волосся чистим та причесаним, макіяж та манікюр доречним для проведення занять танцю.
9. Підтримувати себе у належній педагогічній формі.
Відвідувати курси, читати відповідну літературу, ходити на спектаклі та ін.
10. Бути зацікавленим у розвитку студентів, школи і групи.
11. Слідкувати за порядком у залі під час занять.
12. Нести відповідальність за те що відбувається у залі під час заняття.
12.1. Дбайливо відноситись до тіла студента/учня, уникаючи травм.
12.2. Вирішувати конфліктні ситуації між студентами/учнями.
13. Допомагати з організацією заходів школи на завчасно погоджених з адміністрацією умовах.
14. Ставити теги або відмічати на відео школу, якщо відео і фото зроблені у стінах школи.
15. Супроводжувати свій клас/групу на конкурсах і концертах.
15.1. Фінансові умови визначаються заздалегідь і затверджуються батьківським комітетом і керівництвом.КЕРІВНИЦТВО
Має право:
змінити умови статуту за узгодженням всіх сторін, які поставили під ним свій підпис.
Зобов'язане:
належним чином виконувати умови зазначені цим СТАТУТОМ;
попередити про зміни в статуті;
бути відкритими до діалогу і роз’яснення СТАТУТУ за запитом.


СТАТУТ
Totem Dance School
TDS
1. TDS - школа современного танца, образовательное учреждение, занимающееся развитием современной и классической хореографии как сценического и интеллектуального вида искусства.
TDS относится к одной из ветвей деятельности.
Toteм - открытая платформа Творческого Действия
(Totem Open Platform of Creative Action - TOP CA) и создана готовить качественных специалистов в области современного танца для компании TDG (Totem Dance Group), других компаний и профильных учреждений.
TDS организована как самостоятельная и независимая организация, на её деятельность не влияют государственные, коммерческие организации, церковь.
1.1. Внутреннюю и внешнюю политику TDS направляет
определенная система ценностей, таких как:
1) развитие современного танца;
2) уважение к личности человека;
3) популяризация высокой культуры танца в обществе;
4) предоставление качественных образовательных услуг;
5) формирование сознания свободного танцовщика;
6) привитие общей культуры поведения и уважения к профессии танцовщика, хореографа и педагога танца.

2. Структура TDS
2.1. Руководство:
Шишкарева Кристина Владимировна - художественный руководитель и основатель;
Кайнар Ярослав Александрович - генеральный директор;
Тизенберг Татьяна Олеговна - исполнительный директор;
Иванова Анастасия Евгеньевна - главный администратор;
Администрация - администраторы школы, которые занимают должность согласно трудового договора;
Педагогический совет - преподаватели школы, которые занимают должность согласно трудового договора.

2.2 Родительские и студенческие комитеты:
2.2.1. Родительский комитет - представители избраны на родительских собраниях в начале учебного года, которые имеют представительские полномочия от группы или класса школы.
2.2.2. Родительский и студенческий комитеты активно участвуют во внутренней политике школы и могут вносить предложения, способствующие развитию школы и ее студентов, их мнение всегда ценится и берется во внимание.
3. Студент/Ученик школы:
воспринимается как свободная, сознательная творческая индивидуальность.
В TDS все студенты/учащиеся имеют равные права и обязанности независимо от их возраста, пола, расы, вероисповедания, сексуальной ориентации и политических взглядов.


СТУДЕНТ/УЧЕНИК

Каждый студент/учащийся имеет право:
1. Получать качественные образовательные услуги.
2. Получать скидки на все мероприятия, организованные
Totem Event Production-TEP,
Totem Education Profi Course - TEPC.
3.Получить обратно оплату за занятия или абонемент в случае доказательства непредоставления услуг.
4. Вносить творческие предложения педагогическому совету.
5. Участвовать в открытых уроках и отчетных концертах школы.
6. Получить сертификат в случае успешного прохождения обучения.
7. Претендовать на работу в танцевальной компании
Totem Dance Group.
8. Использовать бесплатно пространство школы в свободное от занятий время для своего личного развития, если это не мешает проведению других занятий и мероприятий.
9. Рассчитывать на помощь других студентов.

Каждый студент/учащийся обязан:
1. Не пропускать занятия, если на то нет веских причин
(инфекционные заболевания, травма).
2. Предупредить администратора или педагога о возможном отсутствии не позднее, чем за сутки.
3. Не опаздывать.
3.1.При опоздании педагог имеет право не допустить студента к занятию.
3.2. Необходимо предупредить администратора об опоздании, позвонив по номеру школы или написав в вайбер.
4. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение.
4.1. Все скидки и гранты на обучение соглашаются индивидуально с дирекцией школы.
4.2. Оплата за обучение производится перед занятием.
4.3. Индивидуальное занятие оплачивается в день занятия или заранее, двумя частями:
аренда зала - администратору - стоимость фиксированная в прайсе школы;
гонорар педагога - администратору - сумму предварительно согласованную с преподавателем.
4.3.1.Забронированный предварительно зал для индивидуального занятия в случае отмены менее чем за сутки, по любым личным причинам, должен быть оплачен в полном объеме.
4.4. Оплата за пропущенные занятия не возвращается.
5. Участвовать в открытых уроках, отчетных концертах и ​​утвержденных конкурсах школы.
5.1 За несвоевременное предупреждение (менее чем за две недели) об отказе участвовать в любом внутреннем или внешнем - ранее согласованном событии (концерт, конкурс, фестиваль), может быть подан на отчисление и не претендовать на возврат средств, если такие были уплачены (оплата за обучение, взносы организаторам за конкурсы и концерты).
6. Быть вежливым по отношению к преподавателям, студентам школы и администрации.
6.1. За грубость и несоответствующее поведение с другими людьми студент может быть подан на исключение.
7. Бережно относиться к имуществу школы и общего тренировочного инвентаря.
7.1. В случае порчи имущества школы студент или его опекун обязаны возместить полную стоимость испорченного.
7.2. В случае нежелания возмещать ущерб студент будет отчислен без возврата оплаты, которая пойдет на покрытие расходов.
8. Соблюдать личную гигиену.
8.1. Преподаватель имеет право не допустить ученика к занятию в грязной форме, которая имеет неприятный запах, а также с грязными волосами или телом.
9. Соблюдать утвержденного руководством TDS дресс-кода.
9.1. Для студентов женского пола:
9.1.1. На классический танец: персиковое трико, персиковые балетки с тесьмой под цвет трико, купальник (в цветах утвержденных администрацией для данного класса/группы).
9.1.2. На современный танец: форма и цвета, утвержденные администрацией для данного класса.
9.2. Для студентов мужского пола:
9.2.1. На классический танец: мужское трико и белые гольфы, белая футболка, которая тесно облегает тело, балетки с резинками накрест.
9.2.2. На современный танец: черные спортивные штаны из трикотажной ткани, без карманов и молний, ​​черная свободная футболка или реглан.
10. Соблюдать чистоту и порядок в раздевалках, залах и других помещениях ТDS.
10.1. Не принимать пищу в раздевалках и местах для этого не отведенных.
10.2. В случае загрязнения студентом раздевалки, стен или залов, администрация школы попросит студента убрать за собой.
11. Обязательно ставить один из основных хештегов школы:
#totemdance, #totemdanceschool, #totemkids,
когда выкладывает в сеть фотографии, сделанные в стенах школы, а также в рамках учебного процесса и в рамках выступлений.

Правила поведения на уроке студента/ученика:

1. Начинаем и заканчиваем свой урок с поклона.
2. Не завершает выполнение элемента посреди комбинации и не сходит с финальной позиции без разрешения преподавателя.
3. Не выходит и не заходит в класс без разрешения преподавателя и во время звучания музыки.
4. Уважает инструменты и не оставляет на фортепиано вещи, бутылки с водой и т.д.
5. Не поворачивается спиной, не садится и не ложится на пол, пока преподаватель не предложит это сделать и, тем более, пока преподаватель стоит или разговаривает.
6. Не разговаривает с другими студентами.
7. Не оспаривает замечания преподавателя.
8. Не делает замечаний другим студентам.
9. Задает вопросы в специально отведенное для этого время.
10. Заходит в зал только в танцевальной обуви, в носках или босиком.
11. Не трогает руками зеркала и аппаратуру в классе без разрешения преподавателя.
12. Собирает длинные волосы в гульку или косичку по рекомендации преподавателя.
13. Не снимает видео и не делает фото во время урока.
14. Не пользуется в зале мобильным телефоном и другими гаджетами.
15. Снимает украшения, которые могут привести к травмированию себя и других студентов
(серьги, цепочки, кулоны, браслеты, кольца и т.д.).
16. Использует сменную обувь при перемещении по коридорам в туалет во время урока.


РОДИТЕЛИ

• Учебный год 30.08.2020 - 30.06.2021
каникулы 25.12.20-10.01.21

ЗАНЯТИЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ:
В случае карантинных мер занятия онлайн равны занятием в пространстве школы.
Возможно изменение расписания, но не количества часов.
В случае вынужденного перехода к онлайн обучению -
Общая Учебная Программа, которая регламентирована и согласована - выполняется качественно в группе под руководством преподавателя и с добавлением видеоматериалов к самостоятельному изучению нового материала учеником.
Система онлайн занятий испытана, откорректирована, готова к введению в любое время.

Правила оплаты занятий:
1. Оплата за обучение осуществляется перед началом занятия или заранее.
Вы можете оплатить -
выбранный абонемент или разовое посещение
(стоимость указана в дополнительном документе
«ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ», ​​который является неотъемлемой частью СТАТУТА).
2. По предварительной договоренности с руководством школы, абонемент на 12 недель можно оплатить двумя частями в течении одного месяца и абонемент на 10 месяцев можно взять в рассрочку на полгода.
3. Стоимость оплаты за обучение неизменна для онлайн занятий.
4. Индивидуальное занятие оплачивается в день занятия или заранее, двумя частями:
аренда зала - администратору - стоимость фиксированная в прайсе школы;
гонорар - администратору - сумма предварительно согласовывается с преподавателем.
4.1. Один ребенок имеет право брать только одно индивидуальное занятие в неделю с любым педагогом, кроме случаев, когда педагог с ребенком работают над постановкой.
4.2. Постановочная работа должна быть согласована и утверждена с художественным руководителем и куратором класса. Количество часов для постановки должно быть не меньше 5 и не больше 7.
5. Оплата за пропущенные занятия не возвращается, пропуски не переносятся.
6. Каникулы 24.12.20-10.01.21 в оплаченных абонементах на 10 месяцев не компенсируются.
Просим внимательно отнестись к планированию графика посещений занятий и предварительно проконсультироваться с администрацией по финансовым условиям.
7. Принцип переноса абонементов:
Абонемент на 4 недели может быть перенесен в случае болезни или травмы, которую подтверждено справкой от семейного врача, или травматолога.
Абонемент на 12 месяцев может быть перенесен в случае болезни или травмы, которую подтверждено справкой от семейного врача, или травматолога, если болезнь или реабилитационный период мешает занятиям больше, чем 5 рабочих дней.
Абонемент на 10 месяцев не переносится. В случае болезни или травмы, школа предоставит скидку в следующем году обучения, либо скидку на события школи (мастер-классы, семинары, образовательные программы), кратную сумме занятий, которые ребенок не выходил. Скидка начинает действовать, если ребенок болеет или на реабилитации не менее 4 недель.
8. Все скидки и гранты на обучение обсуждаются индивидуально с дирекцией школы.
9. Для второго и третьего ребенка в одной семье существует скидка на абонементы и разовые посещения, зафиксирована в документе «ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ».

Родители заранее осознают то, что программа обучения на год цельная.
Со сложившимися и прописанными для каждого класса/группы методическими рекомендательными материалами можно ознакомиться сделав запрос к администратору. Они находятся в распечатанном виде и не могут передаваться третьим лицам, так как являются авторским имуществом TDS.
В программу может вноситься корректировка, смена преподавателей и индивидуальные рекомендации.
Родители не вмешиваются в учебный процесс и не дают рекомендаций по построению урока художественному руководителю и педагогу.

В течение первой недели обучения родители должны предоставить справку о том, что ребенку разрешены интенсивные физические нагрузки (для классов: от ортопеда и кардиолога, для подготовительных групп: от педиатра/семейного врача/терапевта).
В случае не предоставления справки в начале второй недели обучения, ребенка будет отстранен от исполнения упражнений, которые дают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
Родители имеют право подписать отказ от предоставления справки. Справка дает возможность педагогу понимать степень возможной физической нагрузки для ребенка. В случае подписания отказа, родители берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.

Родители следят за состоянием здоровья и не приводят больного ребенка на занятия, а в случае травмы вовремя показывают ребенка специалисту.
Понимают, что танец, как и спорт, связанные с повышенной физической нагрузкой, и поэтому у ребенка возможна крепатура.
Понимают, что танец, как и спорт, связан с повышенным риском травм.
Следят за правильным питанием ребенка.
Самовольно не участвуют в конкурсах - предупреждают и согласовывают о своих намерениях руководство школы.
Не дают рекомендаций по репертуару школы и группы/класса.
Корректно и вежливо разговаривают с администрацией и педагогами школы.
Полностью ознакомлены с условиями, в которых будет заниматься ребенок и согласны с ними.
Оплачивая абонемент, родители понимают, что платят за качество образования (квалификацию педагогов, чистоту и комфорт в залах, профессиональную методику и др.), а не за анимацию.
Состав участников, сопровождающих и репертуар, которых школа заявляет на фестиваль/конкурс определяется руководством (художественный руководитель и куратор класса) школы.
Все исполнители соло/дуэтов/трио согласуются с художественным руководителем перед подачей заявки на конкурс/фестиваль и могут быть не допущены к выступлению в случае недостаточного качества подготовки.

Костюмы являются собственностью школы и сдаются ответственному куратору в конце каждого выступления в целом виде, для хранения до последующих выступлений, если эти костюмы были одержаны из костюмерного фонда школы.
Костюмы, которые родители шьют за собственные средства, кроме деталей, которые сложно восстановить, являются собственностью ученика. Ответственность за сохранность и целостность костюма несут родители и ученик класса.
В костюме запрещается принимать пищу.
В случае потери костюма или его деталей студент или его опекун компенсируют полную стоимость.
В случае порчи костюма студентом/учеником, его опекуны оплачивают стоимость ремонта в полном размере.

Обязательно ставят один из основных хештегов школы #totemdance, #totemdanceschool, #totemkids, когда выкладывают в сеть фотографии, сделанные в стенах школы, а также в рамках учебного процесса и в рамках выступлений.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватель имеет право:
1. Не пустить студента/ученика на занятие по своему усмотрению и без возврата оплаты в случае опоздания более чем на 5 минут после начала занятия без предупреждения.
2. Преподаватель имеет право не пустить студента/ученика на занятие в грязном или с неприятным запахом одежды, с грязными волосами или телом.
3. Не допустить студента/ученика к выполнению определенных элементов, если считает, что он/она физически не готов(а) или недостаточно разогрет(а).
4. Подать студента на рассмотрение дирекции на отчисления в случае неуспеваемости.
5. На своевременную выдачу заработной платы.
6. На проведение индивидуальных занятий на территории школы на оговоренных с администрацией условиях.
7. Получать дополнительные знания в мероприятиях организованных
Totem Event Production - TEP,
Totem Education Profi Course - TEPC,
по сниженным ценам.
8. Вносить предложения в программу обучения для повышения уровня и качества обучения студентов.
9. Снимать на видео и выставлять короткие кусочки видео или фото материал из своего урока, обязательно поставив один из основных хештегов #totemdance, #totemdanceschool, #totemkids.

Преподаватель обязан:
1. Относиться ко всем студентам с одинаковым уважением и вниманием.
2. Следовать утвержденной методике преподавания.
3. Быть заинтересованным в полном составе своей группы. Не брать на себя роль дирекции, отчисляя или набирая студентов. Приглашать талантливых детей в школу Тотем.
4. Быть на занятиях вовремя и подготовленным к уроку.
За опоздание более 5 минут будет вычтено 100 грн. от суммы заработной платы текущего месяца.
5. Поставить себе достойную замену из педагогического состава школы в случае отсутствия на занятии. Предупредить о замене администратора.
6. Заботиться о физическом и психологическом здоровье студентов. Не позволять работать травмированному студенту/ученику.
7. Не брать на себя роль врачей-диагностов. Не унижать, не переходить на личности, не оскорблять студентов/учащихся.
8. Следить за своим внешним видом и речью. Одежда преподавателя должна быть чиста и аккуратна, волосы чистыми и причесанными, макияж и маникюр уместным для проведения занятий танца.
9. Поддерживать себя в надлежащей педагогической форме.
Посещать курсы, читать соответствующую литературу, ходить на спектакли и пр.
10. Быть заинтересованным в развитии студентов, школы и группы.
11. Следить за порядком в зале во время занятий.
12. Нести ответственность за происходящее в зале во время занятия.
12.1. Бережно относиться к телу студента/ученика, избегая травм.
12.2. Решать конфликтные ситуации между студентами/учениками.
13. Помогать с организацией мероприятий школы на заранее согласованных с администрацией условиями.
14. Ставить теги или отмечать на видео школу, если видео и фото сделанные в стенах школы.
15. Сопровождать свой класс/группу на конкурсах и концертах.
15.1. Финансовые условия определяются заранее и утверждаются родительским комитетом и руководством.РУКОВОДСТВО
Имеет право:
изменить условия статута по согласованию всех сторон, которые поставили под ним свою подпись.
Обязуется:
надлежащим образом исполнять условия указанные этим СТАТУТОМ;
предупредить об изменениях в СТАТУТЕ;
быть открытыми к диалогу и разъяснению СТАТУТА по запросу.
 
Call Now Button